3cb25da6dc538b3f25372b8aedd93a1d_b76d8ab8f05121b821f762b1273f8e88Farklı olan birçok şeyin peşinde... Sanat ve tasarım aşığı.. Soyut/somut her şeyde bir güzellik arayışı içinde olan, gerçeklikle hayal arasında araftaki kişilik...


Translate »