Japon Mitolojisinin İlk Yazılı Kaynakları: Kojiki ve Nihongi

okami-amaterasu_00322428

Japonların kim olduğu, nereden ve ne zaman geldiği, ülkenin kurulması gibi soruları yanıtları Japon tarihinin ilk yazılı kaynaklarından öğrenmekteyiz. Japon mitolojisinin ilk yazılı kaynakları iki kaynakta toplanmış olup bu kaynaklar Japon kültürünün sonraki kuşaklara aktarılması adına önemli kaynaklardır.

Japon tarihinin bu önemli kaynaklarından ilki MS 712’de imparatorluğa sunulan ve efsanevi devirlerden başlayarak 628 tarihine kadarki olayları konu alan ve Eski Olayları Kayıtları olarak adlandırılan Kojiki’dir. İkinci önemli kaynak ise MS 720 yılında tamamlanmış, 697 yılına kadarki olayları konu alan resmi tarihi eser olarak belirtilen ve Japonya Yılları olarak adlandırılan Nihongi’dir.

collage

Kojiki, Antik Japonya’nın tarihine dair yazılmış ve günümüze kadar ulaşmış en eski eserdir. Japonya’nın dini inançlarından Shintoizm’in önemli metinlerinden biridir. 712 yılında imparatorun emriyle yazılmaya başlayan eser, Japon mitolojisinde Tanrılar olan Kami, Izanagi ve Izanami tarafından dünyanın yaratılışı ile başlayıp İmparatoriçe Suiko’nun döneminde biter. İnsanlığın başlangıcından bahseden eser birçok Japon miti ve efsanesini içerisinde barındırır.Kojiki’de daha çok devletin ilahi kaynaklarından bahsedilir.

makino_kojiki_01

Kojiki’nin devamı niteliğindeki Nihongi’de ise, Antik Japonya tarihine dair yazılmış ikinci en eski metindir. 720 yılında bitirilen eser, Kojiki’ye oranla daha resmi bir metin olup Japon tarihine dair olayları içinde barındırmaktadır. Eser aynı zamanda Shintoizm’in kutsal metinlerinden biridir. Metinde Jimmu’nun Kyushu’daki Hyuga eyaletinden hareket etmesinden günümüz Kansai bölgesindeki Yamato eyaletini fethederek Kashihara-gu Sarayı’nda tahta çıkmasına kadarki olayları anlatmaktadır. Ayrıca eser, erdemli yöneticilerin değerleri ile kötü yöneticilerin hatalarına dair bilgiler sunmaktadır.

Nihonshoki_tanaka_version

Japonya’nın tarihi kökeni oluşturan bu her iki kaynak, Japon mitolojisinde yer alan öyküleri, olayları ve imparatorluk ailesinin kökeni ile soruların cevaplarını barındırmaktadır. Bu önemli iki hikâyenin beslendiği kaynak ise Kataribe adı verilen resmi hikâyeci veya meddahların anlattıkları destansı hikâyelerdir. Japon efsaneleri ve öyküleri yazılı hale getirilmeden önceki dönemde bu sözlü hikâyeler nesilden nesile Kataribe, adı verilen bu anlatıcılar tarafından yaşatılmıştır.

 

 20 Mart 1991 ‘de Yomra ‘da doğdu. 2010’da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden Haziran 2014’de mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Sinema bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. Çalışmaları: Afrika ve Osmanlı Belgeseli projesinde yapımcı asistanlığı, Marmara Medya Merkezi Tasarım Birimi Öğrenci Koordinatörlüğü, İGİAD Gençlik Kurulu Koordinatörlüğü, Avrupa Rüyası Projesi sanat yönetmenliği yapmıştır.


Translate »