Japon Kültüründe Festival: Matsuri

MatsuriJapon toplumunda hem geleneksel hemde modern bir karşılığı bulunan ”matsuri” bizim kullandığımız anlamıyla festival, Japon dini ve sosyal hayatının önemli bir parçasıdır. Dünyadaki tüm duyguların, ölüm ve yenilenme de dahil olmak üzere hepsinin bir karnaval havasında karşılık bulduğu terimdir.

Bu festivaller tüm hikyerarşik yapının ve düzenin alt üst olduğu, kısa süreliğine herkesin birbirine eşit olduğu, tüm normların ve kuralların herkesi eşit olarak çerçevelediği, cinsiyet ve ırk açısından ayrımların ortadan kalktığı bir dönemi kapsamaktadır. Bu festivallerin en önemli yanı ise doğa ile iç içe olmasıdır. Doğadan gelen enerji ve insan-doğa bütünlüğünün birbirine sıkıca sarıldığı hakim hava önem arz eder. Hem insan hemde doğa aynı şekilde bu arınmaya eşit şekilde tabi olmuştur. Doğaya karşı saygı, doğaya karşı bütünleşme, doğanın kutsallığı dile getirilmesi bu festivallerde daha belirgin hale gelmiştir.

Modern dönemdeki festivallerde bu insan-doğa bütünlüğü bozulmuş ve sadece insana indirgenmiştir. Böylece insanın istekleri ve arzuları tek taraflı karşılanır olmuştur. İnsanlar festivalleri hayatın ayrımlarından ve zorlayıcı gerçekliğinden kaçma aracı olarak kullanmaya başlamışlardır.

Japon kültüründeki matsuri, acı ve coşkuyla kendinden geçme, cinsellik ve ölüm, korku, saflık ve kirlilik tanımlarını içinde bulundurmaktaydı. Günümüzde Japonya’da yapılan festivallerin bazılarında bu manevi aktarım halen daha devam etse de doğayla olan bağlantısı günden düne aşınmıştır.20 Mart 1991 ‘de Yomra ‘da doğdu. 2010’da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden Haziran 2014’de mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Sinema bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. Çalışmaları: Afrika ve Osmanlı Belgeseli projesinde yapımcı asistanlığı, Marmara Medya Merkezi Tasarım Birimi Öğrenci Koordinatörlüğü, İGİAD Gençlik Kurulu Koordinatörlüğü, Avrupa Rüyası Projesi sanat yönetmenliği yapmıştır.


Translate »