Japon Sineması Platformu – Japon Filmler, Japon Kültürü, Anime, Manga Japon Avantgarde Sinemasına Bakış - Japon Sineması Platformu - Japon Filmler, Japon Kültürü, Anime, Manga

Japon Avantgarde Sinemasına Bakış

Japon Yeni Dalgasının esintileriyle bir akım haline dönüşen avantgarde sinema, savaş sonrası dönemde boy göstermiştir. II. Dünya Savaşı sonrası Japonya’nın yenilmesi ve işgalci güçler tarafından işgal edilmesiyle başlayan egemenliğin yeniden kazanılma mücadelesine paralel olarak filizlenen karşıt sinema anlayışıdır.

1960’lar ve 70’lerde yoğun olarak varlığını hissettiren avantgarde sinemacılar politik aktivizm ve medyada görüntülerin değiştirilmesinde de aktif rol üstlenirler. Öğrenci protestoları, rehine krizi ve hırsızlık gibi toplumsal olaylara “siyaset sezonuna adanmış” yönetmenler olarak eğilim gösterirler.

Nagisa Oshima, Shohei Imamura, Yoshihige Yoshide, Susumi Hani, Koji Wakamatsu, Toshio Matsumoto, Masao Adachi ve Kihochi Okamoto gibi yönetmenler eserleriyle akıma yön vermişlerdir. Birbirinden bağımsız stilleri deneyen yönetmenler, filmlerde medyada ses getiren olaylara yer verirler.

Bununla birlikte avantgarde film yapımcıları televizyonun hakim olduğu siyasi manzaralara yoğunlaşarak daha radikal bir sinema dili oluşturmuşlardır. Ayrıca yine bu dönemde gazetecilik materyalleri yönetmenler tarafından benimsenerek filmlere aktarılmış; var olan materyaller deneysel yöntemlerle geliştirilmeye çalışılmıştır.

1960’ların avantgarde sinemasına baktığımızda kurgusal ve kurgusal olmayan biçimde gündemdeki konuları ele aldığını görürüz. Shohei Imamura’nın Ningen Johatsu(1967); Kiju Yoshida’nın Erasu Purasu Gyakusatsu(1970), Nagisa Oshima’nın Koshikei (1968) filmleri bu yönelimdeki eserlere örnek teşkil eder. Aynı şekilde gazetecilik materyallerini özgünleştiren çağdaş filmler de yer almaktadır. Koji Wakamatsu’nun Okasareta Byakui(1967), Terrou
no Kisetsu(1769), Yuke Yuke Nidomo no Shojou(1969), Jonouchi Motoaru’nun Gebarutopia Yokokuhen (1969); Kana Katsu’nun Mujin Retto(1969) ve Shuji Terayama’nın Tomato Ketchappu(1971) filmleri dikkat çekmektedir.

Savaş sonrası Japonya’daki geleneksek kalıpları alt üst ederek eskiden kalma idealleri bir kenara iten ve önceki yönetmenlerin yapıtlarının aşan bir sinema anlayışıyla filmle yapılmıştır. Bu doğrultuda ülkede yaşanan politik ve kültürel değişimler öncelikle Yeni Dalga’nın daha sonra da avantgarde sinemanın kaynağı olmuştur. Adaletsizliğe, yolsuzluğa ve yozlaşmaya karşı dik duruşunu kendine özgü, özgür stillerle dile getiren avantgarde sinema, sinema
dilinin önündeki sert duvarları aşındırmış ve kendine özgü bir yön belirlemiştir. Böylelikle Japon sinemasından geleneksel konular haricinde yeni anlayışların ifade biçimlerinin önü açılmıştır.

*Bu yazı Japon Sinema E-Dergisinin 16. sayısında yayınlanmıştır. Dergideki diğer yazıları okumak için tıklayınız.20 Mart 1991 ‘de Yomra ‘da doğdu. 2010’da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden Haziran 2014’de mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sinema bölümünde Yüksek Lisans yaptı. * Haziran 2013'te, T.C. Dış İşleri Bakanlığı destekli yönetmenliğini Gökhan Yorgancıgil'in yaptığı Afrika ve Osmanlı filminde yapımcı asistanı olarak görev aldı. * Aralık 2015'te, Japon kültürü ve sanatı üzerine yayın yapan Japon Sineması Platformu'nu kurdu. * Ocak 2016'da Japon Sinema Dergisi'ni yayınlamaya başladı. (YATTAA DERGİSİ) *Ağustos 2016'da Japon Müziği Dergisi'ni yayınlamaya başladı. (SONATA DERGİSİ) * Ağustos 2016'da Japon Medya şirketi Crypton Future Media ile "VOCALOİD DÜNYASI VE HATSUNE MİKU" kataloğu çalışması için işbirliği yaptı. * Aralık 2016'da, Japon Yayınları'ndan kollektif yazar ekibiyle "BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE JAPON SİNEMASI" kitabını çıkardı. * Ekim 2017'de, Japon Yayınları'ndan kollektif yazar ekibiyle "TEZUKA'DAN MİYAZAKİYE ANİME VE MANGA" kitabını çıkardı.