Hedefimiz

JAPON SİNEMASI KÜLTÜR KAPAK

Japon Sineması Platformunun Hedefi:

  • Japon Sineması ve kültürü alanında özgün çalışmalara imza atarak, bu alanda daha çok araştırma yapılmasını sağlamak,
  • Anime/manga, müzik ve edebiyat alanında Japonya’nın ürünleri Türkiye’ye tanıtarak, ülkemizdeki sanata referans olabilecek ya da ortak paydada buluşabileceğimiz bir zemin oluşturmak,
  • Planladığımız projelerimiz için Japonya ve Türkiye’de yetkili kişi ve kuruluşların desteğini almak ve kamuda farkındalık yaratmak,
  • Çıkarılacak kitaplar, yapılacak akademik araştırmalar ve kısa film çalışmaları ile Japon kültürü ve Türkiye arasındaki bağı kuvvetlendirmektir.

As Japan Cinema Platform’s Vison:

  • Provide original works about Japan Culture and Cinema and lead people to studying about this area
  • Present japan Anime/Manga films books etc by our works and create a common connection between Turkish and Japanese artists
  • Get support from Turkey’s and Japan’s corporation for our works
  • Create a strong connect between Turkey and Japan thanks to books and Academic studies which will publish with our support

Translate »