Çalışmalarımız

AYLIK JAPON SİNEMA E-DERGİSİ
Japon Sineması, anime/manga, Japon kültürü, müzik, edebiyat ve kültürel etkinlikler başlıklarını ele aldığımız aylık dijital olarak yayınlanan ‘’Japon Sinema E-Dergisi, Ocak 2016’dan beri yayınlanmaktadır. Dergi online olarak Japon Sineması Platformu’nun sitesinde, issuu hesabında, haber bülteni gönderilen sitelerde yayınlanmaktadır.

Dergilere ulaşmak için: issuu.com/japonsinemasi

MONTLY JAPAN CINEMA E-MAGAZINE
Japan Cinema Magazine which is have contents about Japan culture, Japan music, Japan Lecture etc have begun published in January, 2016. The Magazine Published in Japan Cinema Magazine Platform website, İssuu account and some other website which we send press release.

To read magazine: issuu.com/japonsinemasi

Japon Sineması Dergileri

İKİ AYLIK SONATA E-DERGİSİ
Japon müziği, popüler kültür ve moda başlıklarını ele aldığımız iki aylık olarak dijital ortamda yayınlanan ‘’SONATA E-Dergisi, Ağustos 2016’dan beri yayınlanmaktadır. Dergi online olarak Japon Sineması Platformu’nun sitesinde, issuu hesabında, haber bülteni gönderilen sitelerde yayınlanmaktadır.

Dergilere ulaşmak için: issuu.com/japonsinemasi

BIMONTHLY SONATA E-MAGAZINE
SONATA Magazine which is have contents about Japan popular cultur, Japan music, fashion etc have begun published in August, 2016. The Magazine Published in Japan Cinema Magazine Platform website, issuu account and some other website which we send press release.

To read magazine: issuu.com/japonsinemasi

BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE JAPON SİNEMASI
Japon Sineması Platformu’nun kollektif olarak 8 yazarın imzasını taşıyan ”Başlangıcından Günümüze Japon Sineması” kitabı Ocak 2017 tarihinde Japon Yayınlarından çıktı. Kitabı oluşturma fikri Japon Sineması Platformu altında çıkarmış olduğumuz aylık sinema ve sanat dergimizin yazarlarıyla yaptığımız ortak çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Daha sonraki süreçte literatürde Japon sineması üzerine yazılan yazıların ve çıkarılan kitaplarda ayrılan makalelerin yetersiz olduğunu fark ettik. Bunun üzerine Türkiye’deki sinema literatürüne renk katacak bu çalışma üzerinde çalışmaya başladık, yoğun ve uzun çalışmalarımız sonucunda Japon sinemasını başlangıcından günümüze anlatan bu çalışmayı hazır hale getirdik.

Japon Yayınları, Ocak 2017

>>>> SATIN AL!

FROM THE BEGINNING TO TODAYS: “JAPAN CINEMA”

From the Beginning to Todays: “Japan Cinema” book published in January 2017 from Japon Yayınları with have part in eight authors corporately. The idea of publishing this book come from our common works like e-magazine which is about Japanaese art and cinema. After that we realized that there’s no book that including sufficient information about Japan cinema. So we decided to prepare this book for adding a new color to cinema literature in Turkey. In the end with intensive and long works the book has been ready for readers.

Japon Yayınları, January 2017  >>>> BUY!

TEZUKA’DAN MİYAZAKİ’YE ANİME VE MANGA
Japon Sineması Platformu (JSP) olarak çıktığımız yolculukta Doğu’nun Güneşi Japonya topraklarında farklı kültür öğelerine dokunduk, farklı metinlerin satırları arasında kaybolduk ve yolculuk sonucunda 10 yazar olarak bu kitapta buluştuk. Türkiye’de tam anlamıyla 90’lı yılların başlarında tanıştığımız animelerin sihirli dünyasına tanıklık eden milyonlarca kişiye anime ve mangayı daha yakından tanımak isteyenler için bu kitabı hazırladık. Kitapta anime ve manga dünyasında en çok merak edilen “anime ve manga nasıl yapılıyor?”, “yapımda kimler çalışıyor”, “anime ve manga ne anlatıyor” gibi önemli sorulara “Tezuka’dan Miyazaki’ye Anime ve Manga” kitabında cevap veriyoruz.

Japon Yayınları, Eylül 2017  >>>> YAKINDA!

FROM TEZUKA TO MIYAZAKI: ANIME & MANGA
The journey with ten authors; we touched sun of the East Japan’s different cultural elements, we lost into different articles and in the end we met in this book. We prepared this book for introducing closely anime and manga to people whose know that magical world since 90’s in Turkey. What this book including? It is answering the questions that you’ve been always curious about: “How are creating anime and manga?”, “Whose working in production?”, “What anime and manga tell us?” etc.  
>>>> Japon Yayınları, September 2017

VOCALOİD DÜNYASI & HATSUNE MİKU KATALOG 
Crypton Future Media’nın Vocaloid sanatçılarından Hatsune Miku’ya ve vocaloid dünyasına odaklanan tanıtım kataloğudur. Proje amaçlı hazırlanmış olup vocaoid teknolojisi, vocaloid sanatçıları ve Hatsune Miku hakkında bilgiler içermektedir. Vocaloid, Yamaha Corporation tarafından geliştirilen ses birleştirici teknolojiye sahip bilgisayar yazılımıdır.

Kataloğa ulaşmak için: issuu.com/japonsinemasi

WORLD OF VOCALOIDS & HATSUNE MIKU
The catalogue is kind of Production Catalogue of Hatsune Miku who is an artist of Vocaloids of Crypton Future Media. This catalogue prepared with Crypton Future Media concertedly. It is including information about the technology of Vocaloid, Vocaloid artists and Hatsune Miku. Vocaloid is a software with a voice sythesizing technology, developed by Yamaha Corporation.

To read catalog: issuu.com/japonsinemasi

Translate »