h2udh2dnhmn-gaqmrs5fx0xzl-ocpcpqblpuwjrg3fkFarklı olan birçok şeyin peşinde... Sanat ve tasarım aşığı.. Soyut/somut her şeyde bir güzellik arayışı içinde olan, gerçeklikle hayal arasında araftaki kişilik...


Translate »