Amacımız

Japon Sineması Platformu

Japon Sineması Platformunun Amacı:

  • Japonya ile Türkiye arasındaki kültürel köprülerin kuvvetlenmesi ve işbirliğinin artması adına kültürel birikim sağlamak,
  • Japon kültürüne ait öğelerinin (müzik, edebiyat, sinema, tarih vb.) Türkiye’de bilinçli bir şekilde tanıtılmasını,
  • Japon Sineması, anime/manga, kültür alanında özgün metinler üreterek Japonya’yı tanımak adına ilgili kişilere ve kurumlara referans olacak bir bilgi havuzu oluşturmak,
  • Türk izleyici ve okura, Japon sinemasını, anime/mangasını ve edebiyat ürünlerini tanıtmak ve bir referans kütüphane oluşturmaktır.

As Japan Cinema Platform’s Mision:

  • Building cultural bridges between Turkey and Japan and increase cooperation between in this country
  • Present Japan culture elements in Turkey as correct way
  • Create a references domain for Turkish people who interested in with Japan culture
  • Create a referenced Japan culture library for Turkish audience and readers

Translate »